جزئیات خبر:

لندن-فوریه2017
کانن اعلام کرد قصد تولید سری جدید پرینترهای کوچک خود با قابلیتهای چاپ سریعتر نسبت به مدلهای قبلی ، چاپ دورو ، اتصال به گوشی همراه و کاست کاغذ با ظرفیت بالا تر را در آینده ای نزدیک دارد.این تولید جدید از خانواده
i-sensys lbp312x می باشد


جزئیات خبر :

نام خبر : کانن در فکرتحول

تاریخ: 2/22/2017 1:01:58 PM

نام شرکت : canon

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید