جزئیات خبر:

لندن-ژانویه2017
کانن در ماه ژانویه 2017 به صورت رسمی حامی مسابقات جام حهانی راگبی 2019 معرفی شد.این مسابقات در ماه های سپتامبر و نوامبر سال 2019 در کشور ژاپن برگزار می شوند


جزئیات خبر :

نام خبر : مسابقات راگبی 2019

تاریخ: 2/22/2017 3:24:33 PM

نام شرکت : canon

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید