جزئیات خبر:

 لندن-ژانویه2017
کودکان 176 مدرسه در آفریقای جنوبی تعداد3300 کتاب تولید شده توسط کمپانی کانن که به جهت افزایش سرانه مطالعه و آموزش بهتر و کاربردی تر تولید شده بود را تحویل گرفتند


جزئیات خبر :

نام خبر : اهدا کتاب توسط کمپانی کانن

تاریخ: 2/26/2017 12:37:55 PM

نام شرکت : canon

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید